W związku ze zmianą przez biuro polowania dewizowego terminu przyjazdu grupy myśliwych na polowanie zbiorowe na dziki, w dniu 30.12.2017r Zarząd Koła podjął uchwałę o wprowadzeniu korekty kalendarza polowań zbiorowych na sezon 2017/2018.

Po korekcie kalendarz przedstawia się jak poniżej:

                                                          

                                                                 K A L E N D A R Z  P O L O W A Ń

                                                   Zbiorowych Koła Łowieckiego „CYRANKA” w Złotoryi

                                                                                w sezonie 2017/2018

l.p.

Nr obwodu

Data polowania

Rodzaj zwierzyny

Prowadzący

polowanie

Miejsce zbiórki

uwagi

1

151

14.10.17r

sobota

Dzik, drapieżniki,

Jeleń – łania, cielak

Ryszard

Bukowski

Jurków

leśniczówka

 

2

181

15.10.17r

niedziela

Dzik, drapieżniki,

Jeleń – byk, łania, cielak

Norbert

Śliwowski

Czaple

Sektor nr 2 - OBELISK

 

3

151

21.10.17r

sobota

Dzik, drapieżniki,

Jeleń – łania, cielak

Jan

Sokalski

Olszanica

Sektor nr 10/11 - droga żwirowa

 

4

181

22.10.17r

niedziela

Dzik, drapieżniki

Jeleń – byk, łania, cielak

Wiesław

Twardowski

Czaple – Bielanka

Sektor nr 4a - parking

 

5

151

28.10.17r

sobota

Dzik, drapieżniki

Jeleń – łania, cielak

Eugeniusz

Windysz

Grodziec

Sektor nr 6 – przy lipach

 

6

181

29.10.17r

niedziela

Dzik, drapieżniki

Jeleń – byk, łania, cielak

Marcin

Piłat

Proboszczów

Sektor nr 3a – przy dębach

 

7

181

04.11.17r

sobota

Dzik, drapieżniki

Jeleń – byk, łania, cielak

Andrzej

Rudzicki

 

Godz. 7,oo Pielgrzymka

Msza - HUBERTUS

8

151

11.11.17r

sobota

Dzik, drapieżniki

Jeleń – łania, cielak

Bogusław

Bitner

Olszanica

Sektor nr 8/11 - droga żwirowa

 

9

181

18.11.17r

sobota

Dzik, drapieżniki

Jeleń – byk, łania, cielak

Marcin

Piłat

Proboszczów

Parking Ostrzyca

 

10

181

24.11.17r

piątek

Dzik, drapieżniki

Jeleń – byk, łania, cielak

Ryszard

 Bukowski

Bielanka

 Sektor nr 4a - parking

Polowanie dewizowe

11

151

27.11.17r

poniedziałek

Dzik, drapieżniki

Jeleń – byk, łania, cielak

Ryszard

Bukowski

Jurków

leśniczówka

Polowanie dewizowe

12

151

03.12.17r

niedziela

Dzik, drapieżniki

Jeleń, łania, cielak

Antoni

Maliniak

Jurków

leśniczówka

 

13

181

10.12.17r

niedziela

Dzik, drapieżniki

Jeleń – byk, łania, cielak

Wiesław

Twardowski

Czaple

Sektor 4a, parking

 

14

151

17.12.17

niedziela

Dzik, drapieżniki

Jeleń – łania, cielak

Edward

Kręcichwost

Olszanica

Sektor 6, plac filmowy

 

15

181

23.12.17r

sobota

Dzik, drapieżniki

Jeleń – byk, łania, cielak

Andrzej

Hajduk

Czaple

Sektor 1, stanica

WIGILIJNE

16

181

30.12.17r

sobota

Dzik, drapieżniki

Jeleń – byk, łania, cielak

Andrzej

Rudzicki

Proboszczów

Sektor 3a, dęby

 

17

181

12.01.18r

piątek

Dzik, drapieżniki

Jeleń – byk, łania, cielak

Andrzej

Rudzicki

Czaple

STANICA

Polowanie dewizowe

18

151

13.01.18r

sobota

Dzik, drapieżniki

Jeleń – byk, łania, cielak

Andrzej

Rudzicki

Jurków

leśniczówka

Polowanie dewizowe

19

151

20.01.18r

sobota

Dzik, drapieżniki

Jeleń –  cielak

Norbert

Śliwowski

Jurków

leśniczówka

 

20

181

27.01.18r

sobota

Dzik, drapieżniki

Jeleń byk, cielak,

Andrzej

Rudzicki

Czaple

Sektor 2, obelisk

 

- pozyskaną zwierzynę podczas polowania – na pokot i do punktu skupu dostarcza myśliwy który ją pozyskał.

                    

                                    Łowczy – Andrzej Rudzicki                                                  Prezes – Ryszard Bukowski