1

 

W ramach Polskiego Związku Łowieckiego funkcjonują następujące odznaczenia o charakterze  ogólnokrajowym:

  1. Najwyższe odznaczenie w PZŁ

    Ustanowiony 28 listopada 1929 roku uchwałą Wydziały Wykonawczego Polskiego

    Związku Stowarzyszeń Łowieckich

     - „Honorowy Żeton Zasługi – ZŁOM”

  1. Ustanowiony 11 grudnia 1929 roku uchwałą Wydziału Wykonawczego Polskiego Związku

    Stowarzyszeń Łowieckich

    - „Medal Zasługi Łowieckiej: a/ złoty, b/ srebrny, c/ brązowy.

  1. Ustanowiona przez X Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ w 1966 roku

    - „Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa”.

  1. Ustanowiony uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ z 16 grudnia 1992 roku

    - „Medal św. Huberta”.

 

NADANE CZŁONKOM K.Ł. „CYRANKA” w  ZŁOTORYI

Nadane przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich:

BMZŁ – Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej

SMZŁ – Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej

ZMZŁ – Złoty Medal Zasługi Łowieckiej

ZŁOM

Z d Ł   - Zasłużony dla Łowiectwa

Ustanowione i nadane przez Wojewódzką i Okręgową Radę Łowiecką:

Z Z d Ł W L - Za Zasługi dla Łowiectwa Województwa Legnickiego

Z d Ł L          - Zasłużony dla Łowiectwa Legnickiego

(1984 rok nadania)

lp

Nazwisko Imię

BMZŁ

SMZŁ

ZMZŁ

ZŁOM

Z d Ł

ZZdŁWL

ZdŁL

1

K.Ł. „CYRANKA

    -

    -

2010

 

   -

 

2010

2

Baumgertner Bolesław

 

1984

   

   -

   

3

Bryłkowski Stanisław

2005

     

   -

   

4

Bukowski Ryszard

2000

2005

2010

 

   -

1994

 

5

Chmielewski Andrzej

2010

     

   -

   

6

Jakubowski Aleksander

2008

     

   -

   

7

Kaszuba Artur

2010

     

   -

   

8

Kłodnicki Andrzej

2008

     

   -

   

9

Kozajda Henryk

1984

1995

   

   -

1989

2005

10

Kręcichwost Edward

2005

2010

   

   -

 

2016

11

Łupkowski Bronisław

2000

     

   -

   

12

Marecki Stanisław

2008

     

   -

   

13

Michno Adam

1983

1996

   

   -

1989

 

14

Mykitiuk Mieczysław

2000

2008

   

   -

1998

 

15

Paliwoda Zbigniew

2005

2010

   

   -

   

16

Potoczniak Józef

2008

     

   -

   

17

Raszkiewicz Ryszard

2003

2010

2016

 

   -

 

2006

18

Rękoś Jan

1995

2000

2005

 

   -

1991

2007

19

Rutkowski Stanisław

2000

2005

   

   -

1996

 

20

Skrzeczek Mieczysław

2000

2008

   

   -

 

2015

21

Śliwowski Ryszard

1995

2000

2005

2010

   -

1994

2003

22

Windysz Eugeniusz

2003

2010

   

   -

   

23

Wróbel Franciszek

2016

     

   -

   

24

Zarzycki Stanisław

2000

     

   -

1991

 

1

Łupkowska Kazimiera

    -

    -

    -

    -

2012

    -

    -

                 

 2

 

                                    Ubiór odświętny.

                Na imprezach oficjalnych podczas różnego rodzaju uroczystości w kołach łowieckich czy to na szczeblu okręgowym, regionalnym  bądź krajowym obowiązuje strój myśliwski, którego wzór określiła Naczelna Rada Łowiecka

                Oficjalny (wyjściowy) strój myśliwski składa się z marynarki i spodni uszytych z gabardyny koloru ciemnozielonego. Do stroju dodatkowo przynależy  zielony sznur zakończony osobną metalową końcówką z oznakami Polskiego Związku Łowickiego, noszony z prawego ramienia do pierwszego od góry guzika zapinającego marynarkę.

Uzupełnieniem stroju może być kordelas.

                Do stroju organizacyjnego, do klap marynarki przyszyte są dystynkcje.

Dystynkcje są to stylizowane gałązki jedliny i szyszek haftowane na patkach bajorkiem w kolorach złocistym i srebrnym lub kordonkiem naturalnego koloru zieleni.

DYSTYNKCJE NA POZIOMIE CENTRALNYM: KOLOR ZŁOTY

- Prezes NRŁ, Łowczy Krajowy,

  Stylizowana gałązka jedliny z szyszkami oraz obszyciem obrzeży w kolorze karminowym.

- członkowie Honorowi PZŁ, wszyscy członkowie organów krajowych PZŁ (Naczelna

  Rada Łowiecka, Zarząd Główny PZŁ, Główny Sąd Łowiecki, Kapituła Odznaczeń

  Łowieckich, Główna Komisja Rewizyjna, Główny Rzecznik Dyscyplinarny

  Stylizowana gałązka jedliny z szyszkami  oraz obszyciem obrzeży w kolorze dystynkcji,

- członkowie stałych komisji problemowych NRŁ,

  Stylizowana gałązka jedliny bez szyszek z obszyciem obrzeży w kolorze dystynkcji

DYSTYNKCJE NA POZIOMIE OKRĘGOWYM: KOLOR SREBRNY

- Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej, Łowczy Okręgowy

  Stylizowana gałązka jedliny z szyszkami oraz obszyciem obrzeży w kolorze karminowym

- wszyscy członkowie organów okręgowych PZŁ (Okręgowa Rada Łowiecka, Okręgowy

   Sąd Łowiecki, Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny, Okręgowa Komisja Rewizyjna)

   Stylizowana gałązka jedliny z szyszkami oraz obszyciem obrzeży w kolorze dystynkcji,

- członkowie stałych komisji problemowych okręgowej rady łowieckiej

   Stylizowana gałązka jedliny bez szyszek z obszyciem obrzeży w kolorze dystynkcji

DYSTYNKCJE NA POZIOMIE KOŁA ŁOWIECKIEGO – KOLOR ZIELONY

- prezesi i łowczowie kół łowieckich

  Stylizowana gałązka jedliny z szyszkami oraz obszyciem obrzeży kordonkiem w kolorze

  dystynkcji,

- członkowie PZŁ

   Stylizowana gałązka jedliny bez szyszek z obszyciem obrzeży kordonkiem w kolorze

   dystynkcji.